มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตอ.
Rajmangala University of Technology Tawan-Ok


http://en.rmutto.ac.th/


คณะในมหาวิทยาลัย
1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เว็บคณะ
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บคณะ
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว็บคณะ
4.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บคณะ
5.คณะศิลปศาสตร์ เว็บคณะ
6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เว็บคณะ
7.คณะเทคโนโลยีสังคม เว็บคณะ
8.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เว็บคณะ
9.คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เว็บคณะ
10.สถาบันเทคโนโลยีการบิน เว็บคณะ

สาขาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาพืชศาสตร์ - พืชไร่ - นา
สาขาพืชศาสตร์ - พืชสวน
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิศวะกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาประมง
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการจัดการทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาบริหารธุรกิจเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กำลังจะเปิดสอนในอณาคต)
สาขาพลศึกษาและนันทนาการ (กำลังจะเปิดสอนในอณาคต)
สาขาภาษาไทย (กำลังจะเปิดสอนในอณาคต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาเทคโนโลยีโยธา
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการ
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์ – พืชสวน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิศวะกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและกิจอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีการบิน
สาขาวิทยาศาสตร์การบิน
การจัดการการบิน


● Bangpra Campus
Location
Address : 43 Moo 6 Bangpra, Sriracha
       Chonburi 20110 Thailand
Tel. : (66) 3835 8137
Fax. : (66) 3834 1808-9

■Office of the President.
■Faculty of Agriculture and Natural Resources.
■Faculty of Science and Technology.
■Faculty of Humanities and Social Sciences.

● Chantaburi Campus
Location
Address : 131 Moo 10 Pluang Khao Kitchagoot Chantaburi 22210 Thailand
Tel. : (66) 3930 7261-4
Fax. : (66) 3930 7268
Website : http://www.chan.rmutto.ac.th/

■Office of Chantaburi Campus.
■Faculty of Agro-Industrial Technology
・ Plant Science.
・ Animal Science.
・ Agricultural Mechanization.
・ Fishery
・ Food Science and Technology.
・ Agricultural Product Development.
・ Industrial Technology.

Degree Programs
・ B.Sc. (Plant Science-Horticulture)
・ B.Sc. (Animal Science)
・ B.Sc. (Agricultural Mechanization)
・ B.Sc. (Fishery)
・ B.Sc. (Food Science and Technology)
・ B.Sc. (Agricultural Product Development)
・ B.Sc. (Industrial Technology)

■Faculty of Social Technology.
・ Economics.
・ Management (General Mangement)
・ Agribusiness Administration.
・ Information System.
・ Logistics Technology and Transportation Management

Degree Programs
・ B.Econ. (Economics)
・ B.B.A. (General Management)
・ B.Sc. (agribusiness Administration)
・ B.B.A. (Information System)
・ B.B.A. (logistics Technology and Transportation Management)


< Bangpra Campus >
Address : 43 Moo 6 Bangpra, Sriracha
Chonburi 20110 Thailand
Tel. : (66) 3835 8137
Fax. : (66) 3834 1808-9


ทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.htmlhttp://studyabroaduniversity.blogspot.com/http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand ปริญญาโท タイの大学 留学