มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Loei Rajabhat University
ルーイ・ラチャパット大学http://www.lru.ac.th/html/index.php


< คณะ/หลักสูตร >
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชามนุษย์ศาสตร์
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต
สาขาวิชานาฏยศิลป์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาควิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
สาขาการบริหารการศึกษา
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน


ทุนการศึกษา

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand