มหาวิทยาลัยรังสิต มรส.   Rangsit University

มหาวิทยาลัยรังสิต มรส.
Rangsit University
ランシット大学&大学院
http://www.rsu.ac.th/RIC Rangsit University International Collegehttp://www.rsu.ac.th/ric/


เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ


http://www.sathorn.net/


คณะ 〔 学部 〕 

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
คณะทัศนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะดิจิทัลอาร์ต
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
บัณฑิตวิทยาลัย
RSU Cyber University

วิทยาลัย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบัน

สถาบันการบิน
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
Chinese Business School

ทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/

Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ