มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ.
Roi-et Rajabhat University
ロイエット・ラチャパット大学
http://foreign.reru.ac.th/


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรใหม่ 2553)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ 2553)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาพยาบาล
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2553)
สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา (หลักสูตรใหม่ 2553)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกาษา
ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


http://edu.reru.ac.th/~comsueksa/

http://reg.comsueksa.com/registrar/?optionpage=


ทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/
http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand