มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Uttaradit Rajabhat University
Rajabhat-Universität Uttaradit
ラチャパット大学http://www.uru.ac.th/html/index.html


การศึกษา
คณะในมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตทุ่งกะโล่ กำลังก่อสร้าง)

วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Computer Center URU
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (กำลังก่อสร้าง วิทยาเขตทุ่งกะโล่)
ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงแรมเรือนต้นสัก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คลีนิคเทคโนโลยี

วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่

Fakultät für Pädagogik
Fakultät für Naturwissenschaft und Technik
Fakultät für Management
Fakultät für Gesellschaftswissenschaft
Fakultät für Industrielle Technologie
Fakultät für Landwirtschaft

ทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ 程逸(Uttaradit)位於泰國,是程逸府的府都。素可泰王国時期,因為是王國的北部邊境所以引人注目。 這裡因langsat果而聞名。