มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo University & Graduate school 


http://www.mju.ac.th/tri_versions/eng_faculty.php


< คณะ/วิทยาลัย/สำนัก >

คณะผลิตกรรมการเกษตร
1.สาขาพืชศาสตร์
2.สาขาวิชากีฎวิทยา
3.สาขาวิชาอารักขาพืช
4.สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
5.สาขาวิชาพืชสวนประดับ
6.สาขาวิชาพืชผัก
7.สาขาวิชาพืชไร่
8.สาขาวิชาไม้ผล
9.สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
10.สาขาวิชาเกษตรเคมี
11.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
12.สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
13.สาขาวิชาพลังงานทดแทน
14.สาขาวิทยาการสมุนไพร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1.สาขาสัตวศาสตร์
2.สาขาวิชาการผลิตสัตว์ปีก
3.สาขาวิชาโคนมและโคเนื้อ
4.สาขาวิชาการผลิตสุกร
5.สาขาวิชาอาหารสัตว์

คณะวิทยาศาสตร์
1.ภาควิชาฟิสิกส์
2.ภาควิชาเคมี
3.ภาควิชาชีววิทยา
4.ภาควิชาคณิตศาสตร์
5.ภาควิชาสถิติ
6.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1.สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
3.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1.สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะเศรษฐศาสตร์
1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3.สาขาวิชาการเงิน
4.สาขาวิชาการบัญชี
5.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6.สาขาวิชาการตลาด

คณะศิลปศาสตร์
1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1.สาขาวิชาการประมง
2.สาขาวิชาการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
3.สาขาวิชาการประมง (การจัดการประมง)

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1.สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1.สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.สาขาวิชาการจัดการชุมชน
4.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สมทบ)

บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
1.สำนักงานเลขานุการ
2.ฝ่ายวิจัย
3.ฝ่ายฝึกอบรม
4.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
5.ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์
6.ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง
7.ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
8.คลินิกเทคโนโลยี
ทุนการศึกษา

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

http://studyabroaduniversity.blogspot.com/

http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand ปริญญาโท MBA study abroad
Maecho-Universität Đại học Maejo メージョー大学