มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.ร.

RMUTR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosinhttp://www.rmutr.ac.th/


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(2 ปีต่อเนื่อง)
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(2 ปีต่อเนื่อง)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและพัฒนาซอร์ฟแวร์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชี(หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต)

วิทยาลัยเพาะช่าง หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปีปกติ

สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา
สาขาวิชาเรื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาศิลปะไทย
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาหัตถกรรม
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบภายใน
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาศิลปการถ่ายภาพ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาเรื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
สาขาวิชาศิลปะไทย
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารสากล(โครงการ)

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทุนการศึกษา


http://studyabroaduniversity.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.htmlhttp://studyabroaduniversity.blogspot.com/http://workinginoverseas.blogspot.com/
Job opportunities Insurance company United States of America Airlines Tranlation Interpreter Cabin crew Hotels Thai massage Thai cuisine Spa Job vacancies in Australia spanish language schools college university Exchange scholarship program Internship program IT computer jobs investment Bank Immigration Visa work permit USA Green card University College TOEFL TOEIC English Chinese language schools International scholarship Bank loan Visa study abroad vocational school skill up Exchange Korean college New zealand United Nations Canada France United Kingdom Sweden Germany Italy Dubai UAE Australia New zealand Hong Kong Singapore Japan China New York California Hawaii Guam medical insurance India IT technology master degree doctoral degree Bachelor degree credit card gold card overseas jobs Baht Yen euro ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น โอกินาว่า ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ประเทศรัสเซีย ภาษาอาหรับ ฮอลแลนด์ ดัตช์ สวีเดน อินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โอกินาว่า ฮ่องกง ลอนดอน ประกันภัย ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สายการบิน ทุน, ทุนการศึกษา,เรียนต่อต่างประเทศ,ทุนเรียนฟรี,ทุนมหาวิทยาลัย,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภ Liste der Universitäten in Thailand Rajabhat-Universität Surin 泰国的大学 大學在泰國 태국 대학교 университетов в Таиланде universiti-universiti di Thailand universitajiet fit-Tajlandja универзитети во Тајланд uniwersytetów w Tajlandii دانشگاه در تایلند थाईलैंड में विश्वविद्यालयों universités en Thaïlande unibersidad sa Taylandiya universitet i Thailand sveučilištima u Tajland università in Tailandia universiteiten in Thailand ollscoileanna sa Téalainn Universitäten in Thailand ปริญญาโท